Wij zijn voor intercollegiaal consult 24/7 bereikbaar via 071-517 81 78

De auteursrechten op de inhoud van deze website behoren toe aan het Laboratorium voor Medische Microbiologie (MML) Alrijne- tenzij expliciet anders is vermeld. Aan de op de website van het MML Alrijne opgenomen en via de links te ontsluiten informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Het MML Alrijne- heeft aan het opstellen van de inhoud van de pagina’s de nodige zorg besteed. Desondanks is het mogelijk dat de website van het MML Alrijne onvolledig is of onjuistheden bevat. Het MML Alrijne aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. Het MML Alrijne aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, hoegenaamd ook, direct of indirect veroorzaakt door de inhoud van de site of de inhoud van de pagina’s die door links die op de website van het MML Alrijne zijn opgenomen beschikbaar zijn.

Het MML Alrijne verklaart krachtens art. 6:253 e.v. BW deze disclaimer onverkort van toepassing op al degenen die bezit en/of beschikking heeft gekregen over een van de website van het MML Alrijne gedownload document dan wel anderszins informatie heeft verkregen die van de website van het MML Alrijne afkomstig is, doch dit document of deze informatie niet zelf van het MML Alrijne website heeft gedownload c.q anderszins heeft gehaald.

Degene die van de website van het MML Alrijne een document downloadt of anderszins informatie haalt en op wie de onderhavige disclaimer van toepassing is, is verplicht iedere (latere) gebruiker van het document en/of informatie afkomstig van de website van het MML Alrijne op de hoogte te stellen van de inhoud en de werking van deze disclaimer.

Om bepaalde functionaliteiten aan te bieden gebruiken wij analytische cookies op onze website. Meer informatie over deze analytische cookies vindt u op onze pagina, Cookie-policy.