Wij zijn voor intercollegiaal consult 24/7 bereikbaar via 071-517 81 78

Alle teamleden verbonden aan Eurofins Clinical Diagnostics zijn gepassioneerde en bovendien kundige medewerkers. Gezamenijk dragen ze de verantwoordelijkheid dat alle microbiologische onderzoeken met de geschoolde zorgvuldigheid worden behandeld.

Artsen-microbioloog van Microbiologie

De artsen-microbioloog dragen de verantwoordelijkheid voor de verkregen onderzoeksresultaten. Zij overleggen ook met de aanvragend arts over de betekenis hiervan. Zij geven advies over de behandeling van de patiënt en eventueel aanvullend onderzoek. Er is dag en nacht een arts-microbioloog beschikbaar voor medisch overleg.

Teamleider van Microbiologie

De teamleider geeft hiërarchisch leiding aan het laboratorium en heeft daarnaast diverse management taken.

Senioranalisten van Microbiologie

De senioranalisten geven richting aan en sturen de activiteiten binnen de eigen unit. Geven operationeel leiding aan de medewerkers van desbetreffende unit.

Analisten van Microbiologie

De analisten verrichten de onderzoeken binnen het laboratorium. Alle analisten hebben een hogere laboratoriumopleiding gevolgd. Ze hebben ook bereikbaarheidsdiensten; als het nodig is kan er altijd iemand opgeroepen worden om spoedonderzoeken te verrichten.

Medewerkers aanname van Microbiologie

De medewerkers van de aanname verwerken het materiaal dat van de verschillende locaties aangeleverd wordt. Zij zorgen dat het in het laboratoriuminformatiesysteem wordt ingevoerd zodat het door de analisten kan worden verwerkt.

Kwaliteitsfunctionaris van Microbiologie

De kwaliteitsfunctionaris beheerd het kwaliteitssysteem. Het kwaliteitssysteem wordt regelmatig getoetst door de Raad voor Accreditatie, zodat patiënt en zorgverzekeraar blijvend verzekerd zijn van kwaliteit.

Artsen-microbioloog

 • Dr. M.J. Becker, Arts-microbioloog picture
  Dr. M.J. Becker, Arts-microbioloog
  Medisch manager laboratorium, bacteriologie, infectiepreventie BIG nr: 49046958301
 • Dr. K.A. Heemstra, Arts-microbioloog picture
  Dr. K.A. Heemstra, Arts-microbioloog
  Infectiepreventie, serologie, front office, website. Big nr. 29909712501
 • Dr. J.J. Kerremans, Arts-microbioloog          picture
  Dr. J.J. Kerremans, Arts-microbioloog
  Serologie, automatisering, kwaliteitsbeleid. Big nr 09052727501
 • Dr. M. Leendertse, Arts-microbioloog picture
  Dr. M. Leendertse, Arts-microbioloog
  Bacteriologie, parasitologie, kwaliteitsbeleid, antibiotic stewardship,antimicrobiële resistentie. Big nr. 99061757201
 • Dr. M.A. Leversteijn-van Hall, Arts-microbioloog picture
  Dr. M.A. Leversteijn-van Hall, Arts-microbioloog
  Moleculaire diagnostiek, huisartsen en overige externe zorgverleners. BIG nr. 49032018001
 • Drs. F. Anema, Arts-Microbioloog picture
  Drs. F. Anema, Arts-Microbioloog
  Mycologie, Tuberculose, Moleculair BIG nr: 99918945501

Accountmanagers eerstelijn

  No items found

Om bepaalde functionaliteiten aan te bieden gebruiken wij analytische cookies op onze website. Meer informatie over deze analytische cookies vindt u op onze pagina, Cookie-policy.