Wij zijn voor intercollegiaal consult 24/7 bereikbaar via 071-517 81 78

Wij introduceren vanaf 1 februari 2024 onze nieuwe verduurzaamde verpakkingsmaterialen voor het verzenden van uw dagelijkse diagnostiek.

In de komende periode zult u geleidelijk de nieuwe materialen ontvangen bij uw bestelling. 

In deze brief kunt meer lezen over:

  • Onze nieuwe verpakkingen 
  • De fecesvanger die we standaard meeleveren voor feces microbiologie
  • Onze nieuwe handige overzichtskaart voor afnamematerialen

 

Onvolledigheid van gegevens

We merken in de praktijk steeds vaker dat onderzoeksmaterialen onvolledig worden ingestuurd. Het komt voor dat patiëntgegevens en / of aanvraagformulieren ontbreken. Zonder deze essentiële informatie zijn we niet in staat om de aanvraag in behandeling te nemen, of zijn we genoodzaakt om na te bellen om ontbrekende gegevens te achterhalen. Hierdoor ontstaat meer risico op fouten, gaat kostbare tijd verloren en kunnen uw uitslagen vertraging oplopen.

Tot op heden werd een groot deel van de moleculaire bepalingen uitgevoerd door Eurofins NMDL. Vanwege de verhuizing van dit laboratorium naar een nieuwe locatie, wordt dit deel van deze diagnostiek tijdelijk ondergebracht bij Eurofins Gelre. Eurofins Gelre is sinds april 2023 onderdeel van Eurofins Clinical Diagnostics.

Met dit bericht informeren wij u over een belangrijke wijziging van onze telefonische bereikbaarheid.

Vanaf 4 juli 2023 wijzigen de telefoonnummers van Eurofins Medische Microbiologie.

Wij verzoeken u dit bericht goed door te lezen en de nieuwe telefoonnummers op te slaan. 

Nieuwsbericht: Wijziging facturatie Covid tests

Graag brengen wij u ervan op de hoogte dat de bekostiging van Covid-tests uit het budget van de Openbare Gezondheidszorg (OGZ) per 4 augustus 2022 is beëindigd. Covid-tests worden vanaf deze datum weer gefactureerd aan de zorgverzekeraar en komen mogelijk ook ten laste van het eigen risico van de patiënt.

Graag brengen wij u op de hoogte van een wijziging van de afnameset voor de urinekweek.

Vanaf 1 juli 2022 wordt onze huidige urineset (foto A) geleidelijk vervangen door een nieuwe

afnameset (foto B). De reden is dat de huidige Uriswab® door de producent van de markt is gehaald.

Voor diagnostiek naar monkeypox dient u altijd contact op te nemen met de dienstdoende arts-microbioloog.

Diagnostiek bestaat altijd uit een uisttrijk van blaasje en keel en bij voorkeur ook een uitstrijk van de anus en spijtserum.

Voor meer informatie zie vademecum monkeypox en LCI richtlijn monkeypox

Sinds vorig jaar zijn de Covid PCR buizen met blauwe lysisbuffer niet meer de standaard voor routine diagnostiek. Bij voorkeur ontvangen we de Copan UTM-RT buizen (zie afbeelding).

Tot op heden hebben we de buizen met blauwe lysisbuffer nog kunnen verwerken.

Vanaf maandag 30 mei zijn we over gegaan op een ander platform, hierdoor kunnen de buizen met blauwe lysisbuffer niet meer verwerkt worden. Als deze toch worden ingestuurd moeten wij deze afkeuren. We nemen in dat geval direct contact op met de aanvrager


.

Per heden is ons aanvraagformulier naar parasitaire verwekkers van darminfecties aangepast. Deze aanpassing komt met name voort uit het reduceren van onderzoek naar wormen en het onderzoek naar wormeieren en cysten.

Met deze wijziging volgen wij de Richtlijn Laboratoriumdiagnostiek van intestinale parasieten, van de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie. In deze richtlijn wordt aangegeven dat in Nederland en andere Westerse landen wormen zelden de verwekkers zijn van darmproblemen. Ook na analyse van de door u ingestuurde feces voor onderzoek naar wormen, wormeieren en cysten, bleek >98% negatief.

raag brengen wij u er van op de hoogte dat wij vanaf heden vernieuwde aanvraagformulieren uitgeven voor de eerste lijn Medische Microbiologie. Het nieuwe versienummer is: versie 2.De belangrijkste wijzigingen:

- De bepalingen onder ‘Luchtweginfecties’ en ‘COVID-19’ zijn samengevoegd onder ‘Luchtweginfecties’;

- De SARS-CoV-2 afnameset (B) is toegevoegd aan de afnamematerialen;

- ‘Diarree’ is gewijzigd in ‘Darminfecties’ en de aanvraagopties zijn aangepast.

Medisch Microbiologisch Laboratorium van Alrijne Zorggroep onder hoede van Eurofins Clinical Diagnostics

“Clustering specialismen draagt bij aan sterk en toegankelijk regionaal netwerk”

Leiden, 12 juli 2021 - De activiteiten van Medisch Microbiologisch Laboratorium (MML) van Alrijne Zorggroep vallen vanaf 12 juli onder de vlag van Eurofins. Met de overname wordt een sterk regionaal laboratoriumnetwerk gerealiseerd dat een breed scala aan diagnostiek aanbiedt en dat bovendien laagdrempelig en toegankelijk is voor zorgverleners en patiënten. 

Vanaf heden is het mogelijk om via de webshop de afname sets voor SARS COVID-19 te bestellen.

Bellen met het 088 nummer is niet meer nodig.

 

Alle informatie over diagnostiek naar SARS Coronavirus-2 vindt u hier.

Voor materialen voor de SARS Coronavirus-2 PCR ingeleverd voor 13.30 uur op het laboratorium volgt de uitslag dezelfde dag.

Voor informatie over het bestellen van afnamematerialen kunt U contact opnemen met tel. 088-235 02 00.

Voor overige vragen kunt U contact opnemen met onze accountmanager Hanneke de Goeije tel. 0610527552, mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Antistof bepaling SARS-COV-2  beschikbaar

Nadat de eerste resultaten van met name sneltesten nogal teleurstellend waren,  zijn er sinds kort ook betrouwbare antistofbepalingen (ELISA) beschikbaar voor het vaststellen van een doorgemaakte COVID-19 infectie. Ook door het Medisch Microbiologisch laboratorium van Alrijne is een dergelijke ELISA gevalideerd en per 29-05-2020 kunnen we u deze aanbieden.  

De diagnostiek kan op het huidige aanvraagformulier aangevraagd worden onder overige bepalingen;

gaarne datum 1e ziektedag en klachten vermelden bij klinische gegevens. 

Een aangepast formulier en de mogelijkheid deze diagnostiek aan te vragen in Zorgdomein volgt.

 

Huisartsen en andere externe zorgverleners kunnen materiaal opsturen voor een PCR naar SARS coronavirus 2 (Covid-19) naar ons laboratorium.

Voor het insturen van het materiaal zie SARS Covid-19. Voor het insturen van serologie zie SARS-coronavirus 2 serologie.

Vanaf 1 juni 2020 is  het testbeleid gewijzigd.  Vanaf 1 juni kunnen patienten zich bij de GGD melden voor een coronatest als zij klachten hebben die passen bij het coronavirus. Zoals:

  • verkoudheidsklachten;
  • neusverkouden/ loopneus/ niezen;
  • keelpijn;
  • hoesten;
  • verhoging;
  • of plotseling verlies van reuk of smaak. 

Patienten hoeven niet eerst naar een (huis)arts voor een doorverwijzing en kunnen meteen een afspraak maken via 0800-1202. 

Let op: ernstige klachten of risicogroep? Mensen met ernstige klachten en mensen uit de risicogroepen melden zich direct bij een (huis)arts of de huisartsenpost. Risicogroepen zijn bijvoorbeeld mensen boven de 70 jaar, hartpatiënten, longpatiënten en mensen met diabetes. U vindt het overzicht van risicogroepen op de website van het RIVM.

Voor het bestellen van afnamemateriaal kunt u bellen naar nummer 088-2350200.

De tarieven van 2020 staan nu op de website. U vindt ze hier.

De tarieven die het laboratorium Medische Microbiologie Alrijne hanteert voor laboratoriumonderzoek voor de 1e lijn, zijn landelijke vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Huisartsen en andere externe zorgverleners kunnen afnamematerialen bestellen via deze website of per telefoon. Het telefoonnummer voor het bestellen van afnamematerialen is gewijzigd naar: 088-235 02 00.

Wenst u een bepaling toe te voegen op een materiaal dat al is ingestuurd voor medische microbiologische diagnostiek?
U kunt dan contact opnemen met onze administratie via 071 51 783 84. Serum en liquor wordt minimaal één jaar bewaard, overige materialen één week.

Pasgeborenen en jonge, nog niet of onvoldoende gevaccineerde zuigelingen vormen de belangrijkste risicogroep voor het krijgen van een ernstige kinkhoestinfectie.

Een effectieve manier om jonge zuigelingen te beschermen tegen kinkhoest is door middel van het vaccineren van zwangere vrouwen tussen 28 en 32 weken (evt. tot 38 weken) . Via de placenta geven zwangere vrouwen beschermende antistoffen door aan hun kind. Deze antistoffen beschermen de zuigeling de eerste levensmaanden tegen (een ernstig verloop van) kinkhoest.

Griep is een besmettelijke ziekte van de luchtwegen die wordt veroorzaakt door het griepvirus (influenzavirus). In het dagelijks taalgebruik worden allerlei ziekten waarbij verkoudheid, hoesten en koorts optreden 'griep' genoemd.
In het najaar van ongeveer november t/m februari worden de meeste influenza gevallen gediagnostiseerd.

Influenza wordt meestal veroorzaakt door Influenzavirus type A of B. Er kan voor type A nog een onderverdeling worden gemaakt in subtypen, zoals A(H1N1) en A(H3N2). Type B kan nog worden onderverdeeld in zgn. lijnen zoals de Yamagata-lijn en Victoria-lijn.

 

In februari 2017 is vanuit de Alrijne Zorggroep een klanttevredenheids- onderzoek uitgevoerd onder de verwijzers in de eerstelijn. Het Medisch Microbiologisch Laboratorium participeerde ook in dit onderzoek.

De dienstverlening van het Medisch Microbiologisch Laboratorium scoorde hoog (gemiddeld 4 op een schaal van 5).  We zijn blij met de resultaten en het vertrouwen.

 

Vanaf 1 juni 2017 is diagnostiek middels PCR beschikbaar voor Mycoplasma genitalium.

 

Mycoplasma genitalium: Wat is dat?

M.genitalium is een seksueel overdraagbare bacterie waarvan pas recent de klinische relevantie is onderkend.

We zijn trots dit resultaat te mogen presenteren, behaald door gezamenlijke inspanning en vakkennis als ook een gedegen mate van kwaliteitsbesef.

De accreditatie is vier jaar geldig. Jaarlijks voert de Raad voor Accreditatie een herbeoordeling uit op het MML om te controleren of MML aan de kwaliteitseisen voldoet.

Op verzoek van meerdere huisartsenpraktijken gaan we onze rapportage veranderen:

Deelresulaten zullen in principe niet meer gerapporteerd worden.

Om aanvragers van onderzoek te verzekeren van optimale dienstverlening op het gebied van medische microbiologie, is er aan de website toegevoegd dat bij het inleveren van een aanvraag voor onderzoek een overeenkomst met het MML wordt aangegaan.

Het RIVM heeft naar aanleiding van nieuwe wetenschappelijke inzichten het advies over de termijn van mogelijke seksuele transmissie van zikavirus aangepast. 

De afgelopen maanden wordt een toename in de diagnostiek naar bofvirus gezien. De aangevraagde onderzoeken zijn echter niet altijd het meest gevoelige onderzoek op het moment van afname.

De Lymeprospect studie is een onderzoek om meer inzicht krijgen in de mechanismen die leiden tot langdurige klachten na Lyme-ziekte.

De WHO heeft 29 maart de ‘Public Health Emergency of International Concern’ (PHEIC) rondom de Ebola-uitbraak in West-Afrika beëindigd.

Sinds mei 2015 is een uitbraak met Zikavirus gaande in Zuid- en midden Amerika. Zikavirus wordt overbracht door muggen. Niet iedereen krijgt klachten. Eén op de 4 mensen ontwikkelen zikakoorts; een ziektebeeld met koorts,

Per december wordt een groot deel van het patiëntenmateriaal ingezet door een inzetrobot. Daarom moeten kweken in de door ons geleverde afnamematerialen worden aangeleverd. De inzetrobot levert

Vanwege de fusie van de laboratoria van het voormalig Diaconessenhuis Leiden en het voormalig Rijnland Ziekenhuis tot Alrijne Ziekenhuis kunnen sommige bepalingen vaker worden ingezet. Hierdoor is dus sneller een uitslag

Staphylococcus aureus is een normale huidbacterie die bij de meeste mensen voorkomt. Door een (kleine) beschadiging van de huid kan

Om bepaalde functionaliteiten aan te bieden gebruiken wij analytische cookies op onze website. Meer informatie over deze analytische cookies vindt u op onze pagina, Cookie-policy.