Wij zijn voor intercollegiaal consult 24/7 bereikbaar via 071-517 81 78

Onderzoek aanvragen

Microbiologische diagnostiek kan worden aangevraagd door de behandelend arts van de patiënt. Daarnaast wordt microbiologisch onderzoek ook aangevraagd door verloskundigen, de afdeling hygiëne en infectiepreventie van het ziekenhuis en de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD).

Overeenkomst

Iedere aanvrager die het MML vraagt om microbiologisch onderzoek uit te voeren in het kader van zijn behandeling, middels een digitale of papieren aanvraagformulier, gaat een overeenkomst aan met het MML. Patiënten worden hiervan ook middels de algemene patiënteninformatie van het ziekenhuis op de hoogte gesteld. Cliënten uit de eerste lijn vernemen dit via hun huisarts.

De aanvrager is met deze overeenkomst ervan verzekerd dat:

  • Onduidelijkheden betreffende de aanvraag of aanvrager opgehelderd worden voor de analyse verricht wordt. 
  • Bij twijfel of de analyse zinvol is in het kader van de vraagstelling er overleg volgt. 
  • De onderzoeksresultaten op een duidelijke, traceerbare en ondubbelzinnige wijze worden gepresenteerd aan de aanvrager, voorzien van referentiewaarden en waar nodig een interpretatie van de uitslag. 
  • De doorlooptijd op voorhand bekend is. 
  • MML geen analyses verricht waarvoor zij geen expertise, kunde of capaciteit in huis heeft. Indien dit aan de orde is wordt de aanvraag doorgestuurd naar een extern laboratorium óf niet in behandeling genomen. 
  • De verrichtingen gedaan worden met daartoe bevoegd en bekwaam personeel. 
  • De toegepaste analysemethode passend is voor de vraagstelling. 
  • De gerapporteerde onderzoeksresultaten aansluiten bij de vraagstelling van de aanvrager. 
  • De aanvrager op de hoogte gesteld wordt van belangrijke afwijkingen die van invloed kunnen zijn op de laboratoriumresultaten . 
  • De aanvrager kan herkennen welke analyses niet door het MML zijn verricht. 

Patientenmateriaal

Het materiaal voor het microbiologische onderzoek kan door de aanvragende arts of instantie direct naar het laboratorium Medische Microbiologie worden gestuurd. In sommige gevallen is het ook mogelijk dat u verzocht wordt het patiëntenmateriaal zelf af te geven bij het laboratorium. U kunt dan het materiaal voor het microbiologisch onderzoek, inclusief het ingevulde aanvraagformulier, inleveren bij de balie van het laboratorium of een van de servicepunten in de regio.

Kweek

Een van de manieren om micro-organismen aan tonen in direct patientenmateriaal is kweek. Voorbeelden van materialen die op kweek kunnen worden gezet zijn urine (bij urineweginfectie), ontlasting (bij darminfectie) en een uitstrijkje van een wond (bij wondinfectie). Hierbij wordt patiëntenmateriaal geent op een voedingsbodem. De volgende dag, na een nacht in de stoof bij 37°C, kunnen al bacterien worden aangetoond. Niet alle micro-organismen groeien echter al na één dag. Daarom kan het soms langer duren voordat de uitslag bekend is. De analisten van het laboratorium Medische microbiologie zoeken precies uit welk micro-organisme het betreft en welke antibiotica geschikt zijn voor de behandeling. Ook de gevoeligheidsbepaling voor antibiotica moet een nacht in de stoof staan.

PCR en antistofbepaling

Door middel van het aantonen van erfelijk materiaal (DNA/RNA) van het micro-organisme in direct patientenmateriaal kunnen micro-organismen ook worden aangetoond.  Een andere methode is het aantonen van antistoffen tegen een micro-organisme in bloed. Hiermee kan tevens worden bepaald of u een infectie in het verleden heeft doorgemaakt of gevaccineerd bent.

Uitslag

De uitslag van het microbiologisch onderzoek gaat in alle gevallen naar de aanvragend arts en nooit rechtstreeks naar de patiënt. Voor vragen over de uitslag of het onderzoek kunt u zich het beste wenden tot de aanvrager. Voor een overzicht hoe lang het duurt voordat het uitslag bekend is zie doorlooptijden. Sommige infectieziekten zijn een gevaar voor de volksgezondheid. De aanvragend arts en het laboratorium zijn in die gevallen verplicht  een melding te maken bij de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD).

Om bepaalde functionaliteiten aan te bieden gebruiken wij analytische cookies op onze website. Meer informatie over deze analytische cookies vindt u op onze pagina, Cookie-policy.