Wij zijn voor intercollegiaal consult 24/7 bereikbaar via 071-517 81 78

BRMO staat voor Bijzonder Resistente Micro-organismen. Dit kunnen gram negatieve bacteriën zijn die resistent zijn voor meerdere groepen antibiotica. Ook resistente pneumococcen, enterococcen en staphylococcus aureus behoren tot de BRMO. De criteria zijn gebaseerd op de landelijke richtlijnen van de Werkgroep Infectiepreventie (WIP)

Constatering BRMO

Indien bij een patiënt een BRMO wordt gevonden wordt deze patiënt bij opname in het ziekenhuis in isolatie verpleegd. De indicatie voor isolatie wordt vastgesteld door de lokale afdeling Infectiepreventie in de verschillende ziekenhuizen. De isolatiemaatregelen worden niet meer toegepast wanneer de patiënt langer dan een jaar negatief is voor BRMO. Wanneer de patiënt niet opgenomen is in een zorginstelling heeft dragerschap met BRMO geen directe consequentie. Wel kan het zinvol zijn om, indien de patiënt een infectie ontwikkelt, rekening te houden met de keuze van antibiotica. Voor advies hierbij kunt u contact opnemen met de dienstdoende arts-microbioloog.

Om bepaalde functionaliteiten aan te bieden gebruiken wij analytische cookies op onze website. Meer informatie over deze analytische cookies vindt u op onze pagina, Cookie-policy.